Contact person: Mr. Chen

E-mail: sale@xhyinghua.com

Telephone:0750-6102898

Website: www.inloc.net

Address: Jiangzui Dawei Industrial Zone, Xinhui District, Jiangmen City